Đánh giá Khách sạn ILY Đà Nẵng (khách sạn Jimmy cũ)

Khách sạn ILY Đà Nẵng (khách sạn Jimmy cũ)
168-Hồ Nghinh –P. An Hải Bắc –Q. Sơn Trà - ĐN, Đà Nẵng
Wifi miễn phí
2.9 /5
14 đánh giá