Review - Đánh giá - Kinh nghiệm về Khách sạn Thành Chương Đà Lạt - Cập nhật Invalid date

2117rating
56 Đoàn Thị Điểm, Phường 4, Đà Lạt
Wifi miễn phí
6 /10
1 đánh giá